1.Дело Срещу Банка

1.Дело за Кредит

1.Дело Срещу Банка за Ипотека

1.Адвокат Който Води Дела Срещу Банки

1.Добър Адвокат в София
1.Добър Адвокат в България
Go to content

Main menu:

1.Защо ми Трябва Адвокат по Банково Право? 2.Как мога да Намеря Добър Адвокат в София? 3.Кой Адвокат Може да ми Помогне ? 4.Имам Проблем с Кредит или Ипотека и Търся Адвокат?

Право

• Консултации и правно становище при сключване на всички видове договори за банков кредит;
• Съдействие и подготовка на документация за сключване на договори за банкови кредити;
• Консултации и изготвяне на договори за учредяване на кредитни обезпечения – договори за ипотека, залози, поръчителство, встъпване в дълг, поемане на дълг и др.;
• Договори за заем и обезпеченията свързани с него;
• Договори за финансов и оперативен лизинг;
• Консултации и съдействие при предоговаряне на договори за банков кредит;
• Правно обслужване на банки и небанкови финансови институции;
• Правни анализи и обслужване по сключване на банкови сделки - договори за кредит, акредитиви, банкови гаранции, финансиране на придобивания и реструктурирания, обезпечаване на дълг, реструктуриране на дълг и др.


Застрахователно право

1.Дело за лихва. 2.Дело за кредит. 3.Изискуем потребителски кредит. 4.Дълг към банка
 
Back to content | Back to main menu